H2L Robotics

Stage opdracht: Business case maken

Stage opdracht: Business case maken

Maken van een business case voor een automatische mattenklopper

H2L is op zoek naar een student die als bijverdienste of stage een business case onderzoek wil doen naar een automatische mattenklopper. We zijn op zoek naar iemand die de markt in kaart kan brengen, mogelijk samenwerkings partners en distributie- en servicekanalen kan vinden en verschillende typen technische oplossingen kan vertalen naar scenario’s voor deze business case. Het inhoudelijke, technische werk valt hier niet onder. Geschatte tijd is 6-8 weken die uitgespreid kunnen worden over maximaal 6 maanden.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx